Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Family and Style Webáruház (a továbbiakban: Webáruház) az internet hálózatán a https://familyandstyle.hu URL alatt érhető el. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „Általános Szerződési Feltételek”, vagy „ÁSZF”) mindenkor hatályos letölthető és tárolható változata a https://familyandstyle.hu/vasarlasi-feltetelek linken található.

1. Üzemeltetői adatok

·         Cégnév: Benkó Melinda EV Family and Style

·         Képviselő: Benkó Melinda ügyvezető

·         Székhely: 2120 DUNAKESZI, Flórián utca 13. ajtó: 3

·         Nyilvántartást vezető hatóság: Egyéni Vállalkozók Nyilvántartása (EVNY)

·         Adószám: 56508116-1-33

·         Statisztikai számjel: 56508116-4791-231-13

·         EVNY-szám: 55161387

·         Szerződés nyelve: magyar

·         Ügyfélszolgálat: 2120 DUNAKESZI, Flórián utca 13. ajtó: 3

·         E-mail elérhetőség: familyandstyle@gmail.com

·         Telefon: +36 20 23 22 669

     

2. Az Általános szerződési feltételek hatálya
2.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek a Family and Style Webáruházat működtető Benkó Melinda egyéni vállalkozónak, mint Szolgáltatónak (a továbbikaban: Szolgáltató), valamint az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevőknek (a továbbiakban: Megrendelő) a szolgáltatásokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit szabályozza. Jelen ÁSZF valamennyi jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a https://familyandstyle.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy a közreműködője által történik.
2.2. Jelen ÁSZF értelmében Megrendelőnek minősül az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely részére a Szolgáltató a Family and Style Webáruház weboldalán keresztül árut ad el, illetve szolgáltatást teljesít, ide értve a Weboldalt igénybe vevő, vagy azon regisztráló személyeket is.
2.3. A Szolgáltató minden, a https://familyandstyle.hu honlapon működtetett Family and Style Webáruházon keresztül forgalmazott termékének értékesítésére jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, valamint a Megrendelő személyétől. A Megrendelő a Szolgáltató ajánlatának elfogadásával (azaz a megrendeléssel) egyidejűleg (ráutaló magatartással) elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, amelyeket teljes terjedelmében megismert.
2.4. Jelen Általános Szerződési Feltételek nyilvánosak, a Szolgáltató biztosítja a Megrendelők számára, hogy ezen feltételeket a Szolgáltatóval létesülő szerződéses kapcsolat létrejötte előtt megismerhessék.
3. Megrendelhető termékek, szolgáltatások köre

3.1. A Webáruházból elsősorban az alábbi termékek rendelhetők meg: baba kártyák, kismama kártyák, kiegészítő gyermek kártyák, örökbefogadó kártyacsomagok, pillanatkártyák és ünnepi kártyacsomagok, továbbá fotós kellékek, poszterek, ajándékcsomagok, „csináld magad” boxok.

3.2. A Webáruház üzemeltetője tulajdonosa és forgalmazója a Webáruházban megjelenített valamennyi terméknek.

3.3. A Weboldalon feltüntetett Tartalom, különösen a Termékek leírására használt információ nem jelenti a Szolgáltató ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják, a Weboldalon szereplő képek csupán illusztrációk, ugyanakkor a Szoláltató által készített saját fotók, melyek szerzői jogvédelem alatt állnak, így azokat  kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos. A Megrendelő részére bármely kommunikációs eszköz (elektronikus, telefon stb.) útján küldött vagy az Megrendelő által belépés, látogatás és/vagy böngészés útján szerzett semmilyen Tartalom nem képezi a Szolgáltató szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét és/vagy – amennyiben létezik ilyen – a Tartalom átküldését lebonyolító Szolgáltató alkalmazott/megbízott szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét, ezen Tartalom vonatkozásában.

3.4. A termékek vételára minden esetben az adott termék mellett, magyar Forintban feltüntetett, bruttó vételár (nettó ár + ÁFA). A termékek vételára nem tartalmazza a szállítás költségét, külföldi megrendelés esetén pedig az estlegesen felmerülő vámok, illetékek, egyéb díjak költségeit. Azoknál a termékeknél, ahol 0 (nulla) Ft-os ár szerepel, azok az adott időpontban nem kaphatóak a Webáruházban. Az ilyen termékek megrendelése nem érvényes, a 0 forintos ár feltüntetése nem minősül ingyenes ajánlatnak.
3.5. A Szolgáltató fenntartja a Weboldalon feltüntetett termékek körének, mennyiségének, árának, valamint a határidők megváltoztatásának jogát. A változás a Weboldalon történő megjelenés időpontjában lép hatályba. A Szolgáltató biztosítja, hogy a felek közötti ajánlati kötöttség és annak Szolgáltató részéről történt elfogadását követően esetlegesen felmerülő változás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a gondossága ellenére hibásan feltüntetett adatokért, így a honlapot üzemeltető technikai szolgáltatónak, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, illetve a nyilvánvalóan téves árért. Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket a Weboldalon feltüntetett hibás adatoknak megfelelően szolgáltatni, hanem a rendelés visszaigazolásában felajánlja a helyes adatoknak megfelelően történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő, döntése szerint megrendelheti a terméket, vagy a Szolgáltató felé történő hátrányos jogkövetkezmények érvényesítése nélkül elállhat vásárlási szándékától. Megrendelő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató – a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget kivéve – kizárja felelősségét minden, a szerződés teljesítéséből eredő és a Megrendelőt, vagy a Megrendelő érdekkörében lévő egyéb (természetes vagy nem természetes) személyeket ért kár tekintetében, ide értve a Szolgáltató esetleges szerződésszegése esetén bármely bevétel kiesésért, elmaradt haszonért, piac-, hírnév- vagy ügyfélvesztésért, a használat vagy bármely lehetőség elvesztéséért való felelősséget is, mindezeket arra az esetre is, ha a Szolgáltató akár a szerződés megkötésekor, akár azt követően tudhatta azt, hogy adott kár vagy veszteség felmerülhet. A Szolgáltató nem felelős bármely formában felmerülő közvetett, esetleges különleges, illetőleg következményes károkért, illetőleg veszteségekért sem. Megrendelő a jelen pontban meghatározott kártérítési jogairól az ÁSZF elfogadását jelentő megrendelésével kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond és tudomásul veszi, hogy az ezzel járó esetleges hátrányt kiegyenlíti az, hogy az ellenszolgáltatást (a kínált termékek árait) a Szolgáltató ennek megfelelően csökkentette.
3.6. A raktárkészlet gyors változására tekintettel előfordulhat, hogy egyes termékek annak ellenére „raktáron” lévőként szerepelnek, valójában nincsenek raktáron. Az ilyen tévedésekért a Webáruház felelősséget nem vállal, de a hiba felismerését követően tájékoztatja a Megrendelőt.
3.7. A Szolgáltató a Megrendelés lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások teljesítésével harmadik személyt bízhat meg a Megrendelő előzetes és/vagy egyidejű tájékoztatásával, amely a Megrendelő beleegyezéséhez nem kötött.
4. A megrendelés menete, a Felek közötti szerződés létrejötte
4.1. A Webáruházban történő vásárlás a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, elektronikus úton történő megrendeléssel, a weboldalon történő regisztrációt követően vagy regisztrálás nélkül is lehetséges. A Webáruházban történő vásárlás esetén szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a Vásárló (Megrendelő) és az Eladó (Szolgáltató) között. A szerződéskötés minden esetben magyar nyelven történik, és arra Magyarország hatályos jogszabályai az irányadók.
4.2. Az adásvételi szerződés feltételeit a Megrendelő a megrendelés elküldésével elfogadja. A szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató a vásárlást e-mailben visszaigazolja. Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a Megrendelőhöz 72 órán belül nem érkezik meg, akkor a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, illetve a szolgáltatást igénybe venni. A megrendeléseket a webáruház elektronikus formában automatikusan tárolja, ezeket a Megrendelő később ellenőrizheti. Felek elfogadják, hogy az ily módon kötött szerződés (megrendelés) írásban megkötöttnek minősül. A szerződés iktatásra nem kerül. A Szolgáltató a termék(ek) kiszállításával együtt a jogszabály szerint írásbeli megerősítést küld a szerződésről, amely a termékekhez küldött számlán is szerepelhet.
4.3. A Weboldalon, közösségi oldalakon megjelenített termékek vonatkozásában e-mailben, illetve a Webáruházban elektronikus úton lehetséges a megrendelések leadása, amely rendeléseket – amennyiben az abban írt adatok megfelelnek a megrendelés tartalmi feltételeinek –  a Szolgáltató az ellenérték (vételár és szállítási díj) Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően jogosult és köteles teljesíteni. A megrendelést hiányos, vagy hibás megküldéséből eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A hibásan, vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási, vagy egyéb többletköltség a Megrendelőt terheli.
4.4. A familyandstyle.hu Webáruházból történő megrendelésre regisztrációt követő bejelentkezés, vagy regisztráció nélkül is van lehetőség. A Megrendelő a Szolgáltató weboldalán található, az általa megrendelés szándékával kiválasztott terméket a „kosár” gombra kattintva a kosárba helyezi, megjelölve ezzel egyidejűleg az általa megrendelni kívánt darabszámot. A „vásárlás folytatása” gombra kattintva a Megrendelőnek lehetősége van további termékeknek a kosárba helyezésére. A kosár tartalma a „törlés” gombra kattintva törölhető. A „kosár frissítése” gomb kiválasztását követően a kosár tartalmazza a Megrendelő által kiválasztott termékeket, a termékek darabszámát, egységárát, a szállítással kapcsolatos költségeket, a Megrendelő által fizetendő végösszeget. Ezt követően van lehetőség a szállítási és fizetési mód kiválasztására. A megrendelőlap szükséges rovatainak kitöltését követően a „Megrendelés” Ikonra kattintva a Megrendelő ellenőrizheti az általa megadott, a megrendeléssel és személyes adatival kapcsolatos valamennyi adatot. Amennyiben az adatokat a Megrendelő a valóságnak és szándékának megfelelőnek találja, úgy a „Megrendelés” gombra kattintva elküldheti megrendelését a Szolgáltatónak. Amennyiben a Megrendelő az adatokon változtatni kíván, úgy az „Adataim módosítása” gombra kattintva visszaléphet a megrendelőlaphoz, és elvégezheti a szükséges módosításokat, javításokat. A megrendelés elküldését követően a Megrendelő azt általa a megrendelés és/vagy a Weboldalon történt regisztráció alkalmával megadott elektronikus úton (e-mailben) azonnali visszaigazolást kap. A felek közötti szerződés létrejöttének időpontja a Szolgáltató megrendelés visszaigazolásának a Megrendelő e-mail címére történő megérkezésének az időpontja. Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 72 órán belül a Megrendelő részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Megrendelő bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.
5. Szállítás
A megrendelt termék átvétele – a Megrendelő választásától függően – az alábbi módokon történhet.
5.1. Személyes átvétel
A Megrendelő átveheti megrendelését a Szolgáltató 2120 DUNAKESZI, Flórián utca 13., ajtó:3 szám alatt található székhelyén. Ebben az esetben szállítási költség nem kerül felszámolásra.
5.2. Szállítás futárszolgálattal (utánvétellel, vagy előre fizetéssel) a Megrendelő által megadott címre történő kikézbesítéssel

25.000,- Ft-ig 25.001,- Ft-tól
990,- Ft ingyenes


5.3. A Megrendelő köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag és a termék sértetlenségét, darabszámát ellenőrizni és az átvételi elismervényt aláírni. Mennyiségi hiány vagy sérült csomagolás, termék esetén a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hiányt, vagy hibákat. A nem sértetlen csomagolású terméket a Megrendelő csak saját felelősségére veheti át. A jegyzőkönyv felvételének hiányában a Szolgáltató semmilyen mennyiségi reklamációt nem fogad el.

5.4. A Szolgáltató a megrendelt terméket minden esetben csomagolt küldeményként szállítja.

6. Fizetés

A vételár kiegyenlítése az alábbi módokon történhet:

6.1. Személyesen történő átvétel esetén a Megrendelő a megrendelt terméket a Megrendelés Szolgáltató részéről történő visszaigazolásának a Megrendelő e-mail címére történő megérkezésétől számított 48 órán belül a Szolgáltató K&H Banknál vezetett 10402018-50526976-67511006 számú bankszámlájára előre történő átutalással fizetheti meg azzal, hogy ezen 48 óra elteltével a megrendelés érvényét veszti és a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a Megrendelő a megrendelésétől elállt.

6.2. Webáruházból (familyandstyle.hu) történő megrendelés esetén a Megrendelő a megrendelt terméket az átvételkor készpénzzel vagy bankkártyával fizetheti ki. Ez utóbbi esetben utánvét esetén a küldeményt annak átvételével egyidejűleg készpénzben – vagy ha a szállító ennek lehetőségét biztosítja, bankkártyával – kell megfizetni a Szolgáltató megbízásából eljáró szállítónak.

6.3. Fizetési lehetőségek:

6.3.1. Webshopon leadott rendelés esetén:

- személyes átvétel esetén à az átvétel helyszínén készpénzben, vagy előzetesen, a Webáruházon keresztül bankkártyával

- futárszolgálattal  történő megrendelés esetén à utánvéttel, vagy előzetesen, a Webáruházon keresztül bankkártyával

6.3.2. E-mailben leadott rendelés esetén: à előre utalással

6.4. A Megrendelő az általa megrendelt termék(ek) vételárát, illetve a megrendelőlapon feltüntetett és a Szolgáltató által visszaigazolt szállítási díjat minden esetben magyar Forintban legkésőbb az áru átvételekor, számla ellenében, egy összegben fizeti meg.

A Szolgáltató által kiállított számlát a csomag minden esetben tartalmazza.

 
7. Szavatosság és jótállás
 

7.1. Kellékszavatosság:

 

7.1.1. Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai szerint.

7.1.2. A Megrendelő – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

7.1.3. A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Megrendelő a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. (Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.)

7.1.4. Megrendelő a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

7.1.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

7.2. Termékszavatosság

 

7.2.1. Ingó dolog (termék) hibája esetén a Megrendelő – választása szerint – a 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

7.2.2. Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

7.2.3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.2.4. Termékszavatossági igényét Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

7.2.5. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Megrendelőnek kell bizonyítania.

7.2.6. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

7.4. Felelősség

 

7.4.1. A Szolgáltató nem vonható felelősségre a Megrendelőt vagy bármely harmadik félt érintő semminemű kárért, amely a Szolgáltató szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Termékek használatából ered, ide értve az értékesített termékek által okozott testi sérüléseket is, amely tekintetben a Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy az általa értékesített termékek bárki kezébe kerülve testi sérülést (pl. az értékesített kártyák vágott sérülést), illetve gyermekek kezébe kerülve lenyelve fulladást is okozhatnak. Szolgáltató nem felel a Termékekben a futárszolgálat részére történő átadást követően bekövetkezett kárért sem, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat felelősségi körébe tartozik.

7.4.2. A kiválasztott termék adatlapján a Szolgáltató feltünteti a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat azzal, hogy a Megrendelő a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat.

7.5. A szavatosságra a fentieken túl a magyar Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvényben, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben, valamint a fogyasztóvédelemmel összefüggő mindenkori hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadók.

8. Elállás joga

A fogyasztónak minősülő vevő a Webáruház https://familyandstyle.hu/elallas menüpontján közzé tett nyilatkozat kitöltése után, annak a familyandstyle@gmail.com e-mail címre történő megküldésével érvényesíteni elállási jogát.

8.1. A fogyasztónak minősülő Megrendelőnek a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak alapján a termék átvételétől számított 14 napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni az alábbiakban rögzítettek szerint. Kormányrendelet alapján a Megrendelőt (ha fogyasztónak minősül) elállási jog (a termék visszaküldésének joga) illeti meg. A Megrendelő ezt a jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben, indokolás nélkül gyakorolhatja. Az elállási jog az Eladóval szemben illeti meg a fogyasztónak minősülő Megrendelőt, azaz azzal szemben, akitől a terméket vásárolta.

8.2. A Fogyasztó elállási jogát a Kormányrendeletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, azaz annak a Szolgáltató (vagy a Szolgáltató Partnere) részére e-mail útján vagy postai úton történő megküldésével gyakorolhatja. A nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie a Fogyasztó elállási szándékának. A Szolgáltató a Saját fiókon keresztül is biztosít lehetőséget a Fogyasztó számára az elállási nyilatkozat megtételére a „Elállási nyilatkozat” fül alatt, online űrlap formájában. Ebben az esetben a Szolgáltató a nyilatkozat megérkezését e-mailben visszaigazolja.

8.3. A Szerződéstől való elállás joga, illetve a termék-visszaküldés nem gyakorolható az alábbi esetekben:

1. a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a Szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Megrendelő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

2. olyan Termék/Szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható ingadozásától függ;

3. olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a Megrendelő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a Megrendelő személyére szabtak;

4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termék tekintetében;

5. olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

6. olyan Termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más Termékkel;

7. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Megrendelő a csomagolást felbontotta;

8. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

9. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Megrendelő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

10. jogszabályban meghatározott további esetekben

8.4. Jogszerű elállás esetén a Szolgáltató köteles a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a Megrendelőnek, az elállást, illetve a termék visszaszolgáltatását követő harminc napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik, valamint a termék visszajuttatásának költsége is a Megrendelőt terheli.

8.5. A Webáruház kizárólag sérülésmentes vagy a rendeltetésszerű használatot meg nem haladóan használt termék visszaszolgáltatása esetén téríti meg a Megrendelő részére a teljes vételárat. A Szolgltató követelheti a Megrendelőtől a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának a megtérítését.

9. Adatkezelés

9.1. A Szolgáltató - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény a továbbiakban: Infotv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVII. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998 évi VI. törvény, továbbá a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban – az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően biztosítja a felhasználók személyes adatainak a védelmét, ennek keretében:

- a Megrendelő által a Szolgáltatónak szolgáltatott bármely jellegű információt a Szolgáltató bizalmasan kezeli, azt csak jelen ÁSZF-ben rögzítettekkel összhangban oszthatja meg harmadik személyekkel;

- a Megrendelő a Megrendelés/Szerződés vonatkozásában nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére a Szolgáltató előzetesen adott írásos hozzájárulása nélkül;

- azzal, hogy a Megrendelő információkat és adatokat közöl a Weboldalon, biztosítja a Szolgáltatónak az azokhoz való korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti használati, másolási, módosítási, átküldési és terjesztési jogot. Ugyanakkor a Megrendelő egyetért azzal, hogy a Szolgáltató szabadon használhatja azokat az ötleteket, koncepciókat, know-how-t vagy technikákat, amelyeket a Weboldalon keresztül ismertetett.

 

9.2. Az adatkezelésre a Weboldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, a Szolgáltató által biztosított megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bekezdésének a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a felhasználók az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve adataik önkéntes megadásával megadottnak kell tekinteni.

 

9.3. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer fejlesztése és a felhasználók jogainak védelme. A Szolgáltató a felhasználó által megadott személyes adatokat a jelen pontban rögzített céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - amennyiben jogszabály a Szolgáltaót erre nem kötelezi - kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást, a megadott e-mail címen történt valamennyi belépéssel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag az e-mail címet regisztráló felhasználót terheli.

 

A Megrendelő/Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelezően megadandó adatok esetén azadatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztrációnak a Szolgáltató, vagy a felhasználó általi törlésére bármikor sor kerülhet. A Szolgáltató által esetlegesen naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számítva legfeljebb 6 hónapig tárolja. A fenti korlátozások nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a weboldalon történő regisztráció során, vagy egyéb módon megadott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 

9.4. A megadott felhasználói adatokat elsődlegesen a Szolgáltató illetve a Szolgáltató munkatársai, alkalmazottjai jogosultak megismerni, de azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Szolgáltató informatikai rendszerének üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendszerezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszergazda, futár, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

 

9.5. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségek útján. A Szolgáltató a felhasználó kérésére a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a felhasználó a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben a Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, amely esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók, de az adattörlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli jogszabályok) alapján szükséges adatkezelésekre, amelyeket a Szolgáltató az adott jogszabályban előírt időtartamig köteles megőrizni.

 

9.6. A felhasználó a mindenkor hatályos Infotv., illetve Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, emellett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) is fordulhat a Szolgáltató adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

 

9.7. Amennyiben a felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okoz, a Szolgáltató jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére.

 

9.8. A felhasználók e-mail címeinek kezelése elsősorban a felhasználók azonosítását, illetve a felhasználókkal történő kapcsolattartást szolgálja. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasználó a hírlevél-listáról bármikor leiratkozhat, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

 

9.9. A Szolgáltató informatikai rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott adatokkal. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, de lehetőséget biztosít a felhasználónak arra is, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

9.10. A Szolgáltató gondoskodik a felhasználó által megadott adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, továbbá minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhív ezen kötelezettségeinek teljesítésére.

 

9.11. Adatvédelmi Irányelvek a személyes adatok kezelésére vonatkozóan

 

9.11.1. A Szolgáltató alapvető kötelezettségének tekinti a személyes adatok védelméhez fűződő jog maradéktalan biztosítását működése körében, - ezért minden rendelkezésére álló eszközzel és minden lehetséges módon  arra törekszik, hogy a Megrendelők adatait a 2018. május 25.-én hatályba lépett EU 2016/679 rendeletének („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) való legteljesebb megfeleléssel, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályokkal összhangban kezelje. Tekintettel arra, hogy az ennek alapját képező jogi szabályozás egyik legfőbb célja az átláthatóság biztosítása, a Szolgáltató jelen dokumentumban kívánja tájékoztatni Megrendelőit, illetve a vele kapcsolatba lépő személyeket a személyes adataik gyűjtéséről, használatáról, továbbításáról és védelméről – különös tekintettel azokra az esetekre, amikor termékek és/vagy szolgáltatások folytán kerül kapcsolatba a Szolgáltató weboldalán, közösségi oldalakon, vagy más egyéb mobilalkalmazáson keresztül. A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató egyaránt vonatkozik a Megrendelőkre, lehetséges Megrendelőkre, a Weboldal látogatóira, szállítókra (és kereskedelmi partnerekre), illetőleg mindezek munkavállalóira. Személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve). Személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötöttség elve). Személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk (adattakarékosság elve). Személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlésre, vagy helyesbítésre kerüljenek (pontosság elve). Személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé (korlátozhatóság elve). Személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága,

- az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével,

- véletlen elvesztésével,

- megsemmisítésével vagy

- károsodásával szembeni

védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg elve). Az adatkezelő felelős a fenti alapelvek maradéktalan megvalósulásáért, és képes azok igazolására (elszámoltathatóság elve).

9.11.2. A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen Adatvédelmi irányelvek meghatározott időszakonként történő aktualizálására és módosítására annak érdekében, hogy az itt rögzített feltételek  mindig a személyes adatok kezelésének aktuális módját tükrözzék, illetve mindenben megfeleljenek a hatályos jogszabályi kötelezettségeknek. Abban az esetben, ha a jelen rendelkezések valamelyikében fentiek alapján változás állna be, az Adatvédelmi irányelvek módosított verzióját a Szolgáltató közzéteszi weboldalán.

9.11.3. A Megrendelők, illetve a Szolgáltatóval kapcsolatba lépő személyek adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatásért a Szolgáltató adatvédelmi tisztviselőjéhez a familyandstyle@gmail.com e-mail címen keresztül fordulhatnak.

 

9.11.4. A kezelt személyes adatok köre:

·       a Megrendelő felhasználói fiókjának elkészítése során továbbítja a Szolgáltatónak e-mail címét, vezeték- és keresztnevét;

·       a Megrendelő emellett a Szolgáltató felülethez tartozó személyes oldaladon (Saját fiók) további információt is megadhat, úgyis mint: becenév, mobiltelefonszám, vezetékes telefonszám, születési idő, legmagasabb végzettség, szállítási cím, másodlagos e-mail cím, bankkártyaadatok stb.;

·       a Megrendelő rendelés leadásakor információt ad a Szolgáltatónak magáról, a megvásárolni kívánt termékről, szállítási címéről, számlázási adatairól, a kiválasztott fizetési módról, telefonszámáról, stb.

·       A Szolgáltató nem gyűjt és semmilyen módon nem kezel az Általános Adatvédelmi Rendelet szerint különleges kategóriájúnak minősülő érzékeny adatot. Ezzel összhangban a 16. életévüket az adatszolgáltatás időpontjáig be nem töltött kiskorúak adatait sem gyűjti és nem kezeli.

„Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

„Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

 

Az adatgyűjtés körei:

a)       Önre vonatkozó adat:
az Ön neve;
az Ön munkaköre;
cégnév;
e-mail cím;
az Ön telefonszáma;
ügyfélkapu információ;
az ön cégének címe;
az Ön neme;
születési ideje;
mindazok az adatok, amelyeket levelezés útján bocsát a rendelkezésünkre;
amennyiben belép a székhelyünkre/telephelyünkre, kamerafelvétel Önre vonatkozóan.

 

b)      Adat weblapjaink látogatóiról és applikációink szoftvereink felhasználóiról (amennyiben releváns):
amennyiben weblapunk látogatója, az Ön IP címe;
 
c)       Adatok az általunk nyújtott szolgáltatásokról:
adatok, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az Ön igényét kivizsgáljuk és az igényelt szolgáltatást teljesítsük;
ügyfélkapcsolat fenntartásához és a szükséges átvilágításokhoz szükséges adat;
 
d)      Adatok, amelyek azokhoz a szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, amelyeket mi veszünk igénybe Öntől:
az Ön weblapja;
az ön fényképe kapcsolattartási adatai
önéletrajz, pályázat és pályázati adat; és feljegyzés;
szállítói átvilágítás adatai;
munkahelyi kapcsolattartási adatok (telefonszám, postai cím, levelezési cím, e-mail cím);
azonosításhoz szükséges adat és cím;
fizetési adatok, költségelszámolások, bankszámlaadatok.

 

9.11.5. Az adatkezelés célja és jogalapja:

A Szolgáltató a Megrendelő Személyes adatait az alábbi célokból használhatja fel:

1.    A Szolgáltató által a Megrendelő részére történő szolgáltatások nyújtásához:

Ez az általános cél magában hordozza a következő felhasználási köröket, amennyiben alkalmazandók:

·       Felhasználói fiók létrehozása és kezelése a Szolgáltató webes felületén;

·       Megrendelések feldolgozása, beleértve azok befogadását, átvilágítását, kiszállítását és számlázását is;

·       Megrendelések törlésével vagy bármely egyéb, a megvásárolt áru, vagy szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos ügyek intézése;

·       Visszárus termékek kezelése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően;

·       Termékek ellenértékének visszatérítése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően;

·       Támogató jellegű szolgáltatások biztosítása, ideértve a Szolgáltató által hirdetett termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos, vagy egy adott megrendelést érintően a Megrendelő által hozzánk intézett kérdések megválaszolását.

A Megrendelő adatainak fenti célokból történő kezelése és feldolgozása az esetek többségében a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejövő szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges. Mindezen túl, bizonyos adatok e körben való kezelését jogszabályi rendelkezés írja elő, ideértve az adózás rendjéről és a számvitelről szóló törvényeket is.

2.    A Szolgáltató Szolgáltatásaink fejlesztéséhez:

A Szolgáltató a lehető legszínvonalasabb szolgáltatás és online vásárlói élmény biztosításához többek között a Megrendelők vásárlási szokásairól bizonyos információk gyűjtésére és felhasználására jogos üzleti érdekeire alapozva piackutatást végezhet, ugyanakkor mindig szem előtt tartja azt, hogy a a Megrendelők alapvető jogai és szabadságai az ilyen tevékenységek során csorbát ne szenvedjenek.

3.    Marketing tevékenységekhez:

A Szolgáltató célja a Megrendelőket folyamatosan tájékoztatni az érdeklődési körükbe tartozó termékekkel kapcsolatos aktuális ajánlatairól és legfrissebb híreiről. Ennek érdekében –- bizonyos időközönként általános és tematikus tartalmú hírleveleket küld elektronikus csatornáin keresztül (e-mailben / SMS-ben / mobil értesítésben / bannerek, felugró üzenetek formájában / stb.), valamint tájékoztat a Megrendelő által korábban vásárolt, illetve megrendelni kívánt termékekhez hasonló, vagy azokat kiegészítő termékekről, továbbá más egyéb kereskedelmi jellegű megkeresést, valamint személyre szabott ajánlatokat jelenít meg Weboldalán, illetve a mobilalkalmazáson keresztül. Annak érdekében, hogy a Megrendelők érdeklődésére számot tartó információval láthassa el őket, a Szolgáltató felhasználói profilalkotás céljából felhasználhat bizonyos adatokat a Megrendelők vásárlási szokásaival (pl. megtekintett termékek/kívánságlistához adott termékek/megvásárolt termékek) kapcsolatban. A Szolgáltató minden esetben gondoskodik róla, hogy az ilyen jellegű adatkezelés és -feldolgozás a Megrendelő jogainak és szabadságainak legteljesebb figyelembe vételével történjen, és szavatolja, hogy az adatkezelés során alkalmazott folyamatok és intézkedések a Megrendelőre nézve semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem járnak, jogait nem korlátozzák, azokat különösebben nem érintik.

A Szolgáltató bizonyos marketingtevékenységeit jogos üzleti érdekeire hivatkozással kereskedelmi működése népszerűsítésére és fejlesztésére használja. Minden olyan esetben azonban, amikor jogos üzleti érdekeire tekintettel a Megrendelőhöz kapcsolódó információt használ fel, azt a Szolgáltatótól e körben elvárható legnagyobb gondosság tanúsításával és annak legteljesebb garantálásával teszi, hogy a Megrendelő alapvető jogai és szabadságai ne sérüljenek. Ugyanakkor a Megrendelő bármikor kérheti a Szolgáltatótól a fentebb körülírt módok bármelyikének igénybe vételével, hogy Megrendelő személyes adatainak marketingcélú kezelését szüntesse meg, mely kérésre a Szolgáltató a lehető leghamarabb válaszol.

4.    Szolgáltató jogos üzleti érdekeinek védelméhez:

Felmerülhetnek olyan helyzetek, amikor a Szolgáltató saját jogai és üzleti érdekei érvényesítése és kereskedelmi tevékenysége védelme megkívánja bizonyos információk továbbítását. Ilyen helyzetek lehetnek a teljesség igénye nélkül a következők:

·       védelmi és egyéb óvintézkedések a Weboldalt és egyéb (közösségi) értékesítési felületet használók biztonságát veszélyeztető kibertámadások ellen;

·       intézkedések az esetleges csalási kísérletek megakadályozására és felderítésére, beleértve az idevágó információk továbbítását az illetékes hatóságok és közhatalmi szervek felé;

·       intézkedések minden további kockázat kezelésére.

A Szolgáltatónak az adatkezelés és -feldolgozás fentiekben körülírt típusaira vonatkozó felhatalmazása a saját kereskedelmi tevékenysége védelmét célzó jogos üzleti érdekéből adódik, miközben folyamatosan szavatolja, hogy az általa végrehajtott, vagy kilátásba helyezett intézkedések figyelembe veszik a saját érdekei és a Megrendelő alapvető jogai és szabadságai közötti egyensúly és arányosság elvét.

A Szolgáltató ezen jogalap alkalmazása során is figyelemmel van a mindenkor hatályos magyar jogszabályi előírásokra, valamint a következő pontok szerinti érdekmérlegelési tesztet végez el:

- 1. lépés: Legelőször azt veszi számba, hogy az általa kívánt cél eléréséhez feltétlenül szükséges-e a személyes adat kezelése, vagy létezhet- e olyan megoldás, amellyel megvalósítható a tervezett cél elérése személyes adatok kezelése nélkül.

- 2. lépés: A Szolgáltató jogos érdekét a lehető legpontosabban határozza meg.

- 3. lépés: A Szolgáltató az előzőek szerinti az adatkezelési cél alapulvételével meghatározza, hogy pontosan milyen személyes adat, meddig tartó adatkezelését igényli a jogos érdek.

- 4. lépés: A Szolgáltató számba veszi az érintett érdekeit, vagyis azokat a szempontokat, amelyeket az érintett felhozhat az adatkezeléssel szemben.

- 5. lépés: A Szolgáltató mérlegeli a 4. lépésben meghatározott érdekelti szempontokat a saját érdekeivel szemben, és ennek alapján állapítja meg, hogy szükséges és arányos-e a kívánt cél eléréséhez a korlátozás.

Előfordulhat olyan eset is, hogy a Szolgáltató más, a Megrendelőre vonatkozó adatokat harmadik személyektől is kaphat.

A Szolgáltató az adatkezelést és -feldolgozást bizonyos esetekben jogszabályi kötelezettségei teljesítésére figyelemmel végzi, így különösen azért, hogy a hatályos törvények által az adott ügyletre vonatkozóan előírt alapelvek és értékek szavatolásához szükséges.

A fentieknek megfelelően nevesített jogalapok az alábbiak:

a)       a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása - jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
b)      kapcsolattartás - jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

c)       szerződéses partnerek adatainak kezelése - jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

d)      marketing tevékenység - jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

marketing tevékenység céljából a Szolgáltató közösségi (facebook, instagram és twitter) oldalt is üzemeltet, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

 

9.11.6. A Megrendelők személyes adatai tárolásának időtartama:

A Szolgáltató a Megrendelő személyes adatait főszabály szerint a felhasználói fiók meglétének időtartamáig tárolja. Ettől függetlenül a Megrendelő bármikor kérheti a Szolgáltatótól bizonyos adatainak törlését, vagy a felhasználói fiók megszüntetését, mely kérésre a Szolgáltató válaszol azzal, hogy közben bizonyos adatokra vonatkozóan biztosítja az – akár a felhasználói fiók megszüntetését követően is fennálló – törvényi őrzési-tárolási követelménynek való megfelelést.

Amennyiben a Megrendelő nem rendelkezik felhasználói fiókkal, a Szolgáltató főszabály szerint minden megrendeléssel kapcsolatos információt köteles a megrendelés teljesítésétől számított 3 [három] év időtartamig tárolni. A fent írtakhoz hasonlóan előfordulhat, hogy a Szolgáltató a hatályos törvényi őrzési-tárolási követelményeknek megfelelően bizonyos adatokra vonatkozóan köteles a hároméves időtartamot meghaladóan is biztosítani az adatok tárolását.

 

9.11.7. A Megrendelők személyes adatainak továbbítása:

A Szolgáltató bizonyos esetekben az alábbi megosztási körökbe tartozó feleknek továbbítja a Megrendelő személyes adataidat, illetve ezeknek adunk hozzáférést bizonyos személyes adataidhoz:

·       biztosítási vállalatoknak;

·       a Szolgáltató piackutatási szolgáltatást végző partnereinek;

·       a Szolgáltató marketing/telemarketing szolgáltatást végző ügyfeleinek;

·       a Szolgáltató pénzügyi/banki szolgáltatást nyújtó partnereinek;

·       a Szolgáltató futárszolgálati, gyorspostai kézbesítéssel foglalkozó beszállítóinak;

·       finanszírozási lehetőséget biztosító cégeknek: pénzügyi partnereknek

A Szolgáltató jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése, illetve jogos gazdasági érdekeink védelme érdekében, bizonyos személyes adatokat köteles kiadni közhatalmi szerveknek.

A Szolgáltató teljes körűen szavatolja, hogy harmadik félként azonosított magánjogi szervezet kizárólag az adatvédelemre, információbiztonságra és titoktartásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések legteljesebb betartásával, az ilyen szervezettel kötött megállapodásban rögzített szerződéses terjedelemben férhet hozzá a Megrendelő adataihoz.

9.11.8. A Megrendelők személyes adatai biztonságának védelme:

A Szolgáltató vállalja, hogy a személyes adatok biztonságát az iparági normáknak megfelelő műszaki és szervezeti intézkedések foganatosításával teljes körűen szavatolja.

A Szolgáltató a Megrendelő személyes adatait biztonságos szervereken tartja, a legmodernebb technológiát alkalmazó titkosítási algoritmusok és tárhelybővítési mechanizmusok használatával.

Fizetésekhez a Simple PAY fizetéstámogató szolgáltatásait használjuk. Minden fizetéssel kapcsolatos információ SSL technológiával biztosított titkosítást kap.

A fentiek ellenére a világhálón általában és más nyilvános hálózatokon továbbított információ biztonsága sosem tekinthető teljesnek, így előfordulhat, hogy az ilyen adatokat illetéktelen harmadik személyek lehalásszák és felhasználják. A nem a Szolgáltató ellenőrzése alá tartozó rendszerek sebezhetőségéért és sérülékenységéért nem vállal felelősséget.

9.11.9. A Megrendelő adatbiztonsággal kapcsolatos jogai:

A Megrendelőt az Általános Adatvédelmi Rendelet számos joggal ruházza fel a személyes adatok vonatkozásában, így különösen:

-          kérheti az adataihoz való hozzáférést,

-          kérheti a Szolgáltató nyilvántartásában tévesen szereplő adatok helyesbítését,

-          tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen,

-          joga van ahhoz is, hogy panaszt, ellenvetést tegyen a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságnál, vagy

-          keresetet intézzen az illetékes bírósághoz,

-          helyzettől függően jogában áll személyes adatainak törlését követelni, az adatkezelés korlátozását, ill. adatainak zárolását, valamint az adatok hordozhatóságának biztosítását kérni.

A Megrendelő jogainak érvényesítéséhez a fenti elérhetőségeken keresztül tud a Szolgáltatóval kapcsolatba lépni, amennyiben jogait szeretné érvényesíteni, azt az alábbiak figyelembe vételével teheti meg:

Azonosítás. Valamennyi, személyes adatokat tartalmazó nyilvántartás bizalmasságát szigorúan vesszük, ezért kérjük, hogy az ilyen nyilvántartásokra vonatkozó kérését a felhasználói fiókhoz tartozó e-mail címéről küldje meg a Szolgáltatónak. Amennyiben más e-mail címet használ, úgy a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy személyazonosságát egy további kérdéssorból álló azonosítási eljárás keretében ellenőrizze.

Díjak. Személyes adataihoz fűződő jogainak gyakorlásával kapcsolatban a Szolgáltató nem számít fel díjat, kivéve, ha az adatközlésre vagy hozzáférésre vonatkozó kérése alaptalan, fölöslegesen ismétlődő, aránytalan vagy túlzó, mely esetben az adatszolgáltatást vagy az adatokhoz való hozzáférést méltányos díj ellenében biztosítja. A Szolgáltató esetleges díjfizetési igényéről minden esetben előzetesen, a kérés feldolgozása előtt értesíti a Megrendelőt.

Válaszadási határidő. A Szolgáltató minden érvényes igényre legfeljebb egy hónapon belül válaszol, kivéve, ha a kérésben megfogalmazott igény kifejezetten bonyolult vagy ha a Megrendelő egyszerre több kérést küldött, mely esetben a Szolgáltató válaszát legfeljebb három hónapon belül megküldi a Megrendelőnek. Amennyiben egy hónapnál hosszabb időre van szükség a kérés feldolgozásához, azt jelzi a Megrendelőnek, illetve ennek keretében előfordulhat, hogy a Szolgáltató a kérés minél pontosabb megválaszolása érdekében bővebb tájékoztatást kér be a Megrendelőtől arra vonatkozóan, hogy milyen adatokra vagy dokumentumokra van szükség, és mivel kapcsolatban merültek fel aggályok, ha vannak ilyenek.

Harmadik fél joga. A Szolgáltató nem köteles a Megrendelő kérésének megválaszolására, ha a kérésben megfogalmazott igény teljesítése más adatvédelmi alany, ill. harmadik fél jogának vagy szabadságának megsértését vonná maga után.

Megrendelő bármikor kapcsolatba léphet a Szolgáltató adatvédelmi tisztviselőjével választása szerint a megadott  értesítési címek bármelyikére küldött megkeresés formájában.

 

10. Szellemi Tulajdon

 

10.1. A Tartalom a jelen ÁSZF-ben foglalt meghatározásának megfelelően magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon feltüntetett logókat, grafikai elemeket, kereskedelmi védjegyeket, képeket, videókat, animációkat, multimédia szövegeket és/vagy bármely egyéb tartalmat. Mindez kifejezetten a Szolgáltató tulajdonát képezi és a Szolgáltató ezzel kapcsolatban minden jogát fenntartja.

10.2. A Felhasználó/Megrendelő a Tartalmat, illetve annak egy részét kizárólag személyes felhasználás céljából töltheti le, másolhatja, illetve használhatja a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban. A személyes felhasználáson túl a Felhasználó/Megrendelő – a Szolgáltató kifejezett, írásos hozzájárulása nélkül – nem jogosult a Tartalmat másolni, terjeszteni, közölni, harmadik félnek átküldeni, módosítani és/vagy más módon megváltoztatni, felhasználni, illetve az eredetitől eltérő bármely más kontextusba helyezni.

10.3. Bármely Tartalom, amelyhez a Felhasználónak/Megrendelőnek hozzáférése van, vagy ahhoz hozzáférést nyer bármely eszköz révén, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozik.

10.4. Amennyiben a Szolgáltató egy Felhasználónak/Megrendelőnek a Tartalom vagy annak bizonyos része vonatkozásában a közöttük erre létrejött külön megállapodás értelmében az abban meghatározott tartalommal felhasználási jogot ad, és amely tartalomhoz a Felhasználónak/Megrendelőnek hozzáférése van vagy az Felhasználó/Megrendelő ezen megállapodás következtében hozzáférést nyer, e felhasználási jog csakis a megállapodásban meghatározott Tartalomra vagy tartalmakra terjed ki, kizárólag annak vagy azoknak a Weboldalon történő elérhetősége időszakában vagy a megállapodásban meghatározott időszakra érvényes, a meghatározott feltételeknek megfelelően.

 

11. Értékelések és hozzászólások

 

11.1. A Megrendelést követő 14 nap elteltével a Megrendelőtől a Szolgáltató az általa megvásárolt Termék értékelését kérheti, a részére a Saját fiókjában megadott e-mail címére küldött e-mail útján. Ezen értékeléssel a Megrendelő elősegíti más Megrendelők megfelelő tájékoztatását, új szolgáltatások fejlesztését, részletesebb termékleírások készítését. Az értékelés leadása önkéntes, a Szolgáltató nem vállal kötelezettséget a leadott értékelések mindenkori elemzéséért és megjelenítésért.

11.2. Az Értékelés/Hozzászólás feltöltésével a Megrendelő hozzájárul, hogy ezt a tartalmat akár módosítva, moderálva vagy lefordítva a Szolgáltató, mint a Weboldal üzemeltetője, felhasználja promóciós és/vagy bármely egyéb célra.

11.3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a kifogásolt Értékelést és Hozzászólást törölje, valamint felfüggessze az érintett Megrendelő jogát az Értékelések/Hozzászólások feltöltésére vonatkozóan.

 

12. Vegyes rendelkezések

12.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF feltételeit bármikor jogosult módosítani. A módosítások a Weboldalon történő megjelenéssel egyidejűleg lépnek hatályba. Az Általános Felhasználási Feltételek ellen, azok Weboldalon történő közzétételét követően, a Megrendelő/Felhasználó tiltakozhat.

12.2. A Szolgáltató és Megrendelő között fennálló szerződéses kapcsolatokban a magyar jog alkalmazandó. A jelen Általános Szerződési Felek elfogadásával a Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ből származó jogai és kötelezettségei összességét a Szolgáltatóhoz tartozó más társaságok, illetve harmadik személyek részére átruházza. A Megrendelő ezennel előzetesen hozzájárul az ilyen szerződés átruházáshoz. Az esetlegesen felmerülő jogvitákat a felek megpróbálják először egyeztetéssel megoldani, ennek eredménytelensége esetére pedig – értékhatártól függően – kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét.

12.3. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, amennyiben Szolgáltató és Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Megrendelő, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; elérhetőségei: Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; Fax: 06 (1) 488 21 86; Telefon: 06 (1) 488 21 31. A Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást és együttműködik annak eljárása során. Amennyiben a Megrendelő a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül. A Megrendelő (amennyiben Fogyasztó) fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat, amelyről bővebb információ az alábbi linken érhető el: http://jarasinfo.gov.hu/.

12.4. Amennyiben jogszabály kötelező rendelkezése, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza, vagy érvényteleníti, az nem érinti az ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét.

2020. november 17.

***